Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show

Jan 29, 2021

Covid 19 đã làm nên một năm 2020 xáo trộn với những cuộc đào thải gay gắt, khi số lượng doanh nghiệp phá sản lên tới 6 con số. Còn những doanh nghiệp vẫn tồn tại trên thương trường là nhờ nắm giữ một chìa khóa, đó là Đổi mới sáng tạo. Trong đó...


Nov 8, 2020

Vlog hân hạnh được tài trợ bởi đối tác NextPro, sàn đấu thầu online cung cấp giải pháp đầu thầu minh bạch, cạnh tranh công bằng và mang lại hiểu quả chi phí! Cũng trải nghiệm miễn phí dịch vụ của NextPro tại: https://nextpro.io/ Trong công việc, ai cũng...


Nov 1, 2020

Vlog hân hạnh được tài trợ bởi đối tác NextPro, sàn đấu thầu online cung cấp giải pháp đấu thầu minh bạch, cạnh tranh công bằng và mang lại hiệu quả chi phí! Ghé thăm website ngay để trải nghiệm dịch vụ đấu thầu online miễn phí! Trong môi trường...


Oct 28, 2020

[Vlog] Ep.84 BẠN CÓ ĐANG THAM NHŨNG KHÔNG? | The Quoc Khanh Show Vlog hân hạnh được tài trợ bởi đối tác NextPro, sàn đấu thầu online cung cấp giải pháp đấu thầu minh bạch, cạnh tranh công bằng và mang lại hiệu quả chi phí! Cùng trải nghiệm miễn phí dịch vụ...


Aug 31, 2020

LIVESTREAM: "Lãnh đạo thời khủng hoảng: làm sao để tạo sự thay đổi?" cùng MC Quốc Khánh và Khách mời Ông Mã Thanh Danh - Phó Tổng giám đốc TẬP ĐOÀN KIDO. Làn sóng khủng hoảng lần 2 đã đến và đem lại nhiều sự lo lắng cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh...