Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show

Dec 9, 2019

Số lượng sách mà chúng ta đã đọc thì chưa chắc là chất lượng bằng những quyển sách chúng ta chọn lọc và ưu tiên đọc những nội dung mật thiết với cuộc sống của chúng ta. Để ý nhiều hơn đến tác giả của quyển sách mà chúng ta đã chọn, vì...


Dec 9, 2019

Tiếng anh hiện nay là một trong những yếu tố cần thiết để tiếp cận và làm việc được với những doanh nghiệp. Để pháp âm chuẩn và khắc phục Pronunciation, chúng ta nên làm thế nào? Đâu là công cụ hiệu quả hiện nay? Liệu chúng ta đã nạp đủ kiến...


Dec 9, 2019

KOL là viết tắt của Key Opinion Leader, có thể hiểu một cách ngắn gọn là những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng trong một hay nhiều lĩnh vực. Làm thế nào để định hướng đúng cho bản thân trong nghề KOL? Cách viết bài như thế nào để thu hút...


Mar 13, 2019

Văn Đinh Hồng Vũ, Sáng lập & CEO của ứng dụng Elsa chia sẻ về mơ ước của cô giúp người học tiếng Anh cải thiện phát âm. Elsa vừa gọi được vòng vốn Series A 7 triệu USD từ Gradient Ventures của Google. Ứng dụng được đánh giá cao và hứa hẹn sẽ...


Aug 10, 2018

Chia sẻ cởi mở của Lê Đình Hiếu, Co-Founder & CEO của GAP Institute, học viện đào tạo tư duy và kỹ năng cho bạn trẻ, Forbes Vietnam 30Under30 2016, Cố vấn UNESCO CEP về giáo dục. Những thử thách lớn nhất của việc rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường...