Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show

Aug 2, 2018

- Trứng gà có làm tăng cholesterol?

- Trà sữa có chứa sữa? Trà sữa nguy hiểm chỗ nào?

- Đạm thực vật và động vật có gì khác?

- Ăn ở ngoài thì làm sao để hạn chế rủi ro về sức khoẻ?

Trao đổi với chị Giang Thuý Minh, Tiến sĩ Khoa học Thực phẩm...