Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show

Dec 9, 2019

Công việc hiện tại của bạn đã bão hoà, lĩnh vực bạn đang theo đuổi không thể kiếm ra thu nhập hay ở độ tuổi chững chạc và với những kinh nghiệm đã tiếp thu được bạn muốn có một bước chuyển nghề nghiệp thực sự chắc chắn?


Oct 30, 2019

Chuyên gia tài chính Đoàn Đức Minh với những kinh nghiệm nghiên cứu và đánh giá quản trị sẽ đưa ra được những bình luận sâu sắc hơn về sự thất bại của chuỗi nhà hàng Món Huế.


Jul 18, 2018

Nguyễn Kim, một thương hiệu bán lẻ điện máy tiên phong một thời đang gặp khó. Vì sao? Cùng tìm hiểu nguyên nhân với quan điểm của anh Trần Xuân Hải, chuyên gia huấn luyện thiết kế doanh nghiệp, trước đây từng là một nhà phân phối của Nguyễn Kim.