Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show

Jan 2, 2020

Có một suy nghĩ mà "người bán" lẫn "người mua" luôn bị ảnh hưởng đó chính là "giá rẻ". Người mua thì thích mua được sản phẩm giá rẻ, người bán thì muốn bán giá rẻ để bán được nhiều sản phẩm. Nhưng tư duy đó đang dần làm ảnh hưởng và phá...


Aug 8, 2018

Nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài, hiện là biên tập viên/phóng viên/nhà sản xuất chương trình truyền hình của Đài Truyền Hình TPHCM (HTV) chia sẻ về cách để bạn trẻ đặt chân vào nghề. Anh cũng là tác giả format nguyên bản The TVFace - Gương mặt truyền hình,...