Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show

Jul 31, 2020

Tìm hiểu thêm về cổ phiếu quốc tế sẽ cho nhà đầu tư Việt Nam thêm cơ hội, bên cạnh cổ phiếu trong nước. Đăng ký giao dịch tại ETORO: https://etoro.tw/2AUK66u

 

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT...


Jul 30, 2020

Ngoại hối là 1 thị trường khó để đầu tư, nhưng lại là một mỏ vàng cho những ai biết khai thác. TQKS xin mời các bạn cùng xem video talkshow giữa MC Quốc Khánh và khách mời anh Nguyễn Tôn Thái Hoàng, để trao đổi rõ hơn về những câu hỏi mà nhiều...


Jul 30, 2020

Đâu là chiến lược đầu tư dài hạn vào cổ phiếu Mỹ. Liệu có khác với thị trường Việt Nam. Đăng ký giao dịch tại ETORO: https://etoro.tw/3hmlinz

 

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT MEDIA
Email contact for...


Jul 30, 2020

Giới thiệu về nền tảng giao dịch các sản phẩm tài chính quốc tế XM Dành cho các bạn quan tâm đến việc đầu tư, tìm hiểu về sàn XM: https://bit.ly/2BaN1Z2

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT MEDIA
Email...


Jul 30, 2020

Mua cổ phiếu Mỹ thông qua các sàn trung gian sẽ phải tốn thêm 1 số chi phí. Tuy nhiên, bằng cách chọn các sàn giao dịch có phụ thu thấp, thậm chí 0% phí hoa hồng có thể giúp tiết giảm cá chi phí trung gian.

Đăng ký giao dịch tại ETORO: