Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show

Jan 15, 2020

Mọi chuyện sẽ thay đổi trong thập kỷ mới. Khi mà chúng ta có càng lúc càng nhiều kênh đầu tư tài chính và chúng ta cũng có càng lúc càng nhiều cơ hội để học, tri thức ở khắp mọi nơi. Vậy năm 2020 - chúng ta sẽ chạm ngõ những cơ hội đầu tư nào?


Jan 3, 2020

Sau một chặn thời gian dài đã trôi qua, chúng ta nên tổng kết lại trong thời gian qua chúng ta đã có và đã mất gì? Lúc đó chúng ta sẽ đưa ra được những định hướng khách quan hơn cho đoạn đường sắp tới.


Jan 2, 2020

Từ nhỏ chúng ta đã nghe bố mẹ hay người lớn nhắc đến việc noi gương những người giỏi, thành công, hay chỉ là đứa bạn học giỏi trong lớp. Vậy ngay chính lúc này chúng ta nên noi gương ai? Ai mới thực sự là tấm gương để chúng ta noi theo?


Jan 2, 2020

Có những tình huống trong cuộc sống làm chúng ta phải nói dối, nói dối để không “mất lòng” người đối diện, nói dối để cho qua một vấn đề khó đề cập. Vô vàng những lời nói dối, dù là che lấp đi sự thật mất lòng thì đâu là lời nói dối...


Jan 2, 2020

Bạn đang có ý định đi du học, đang đi du học hoặc đã đi du học và có ý định về nước để khởi nghiệp. Đừng ngừng ngại việc trở về, vì cho dù như thế nào đi chăng nữa, làm một hay những thứ tuyệt vời ở quê hương thì sẽ có ý nghĩa hơn là...