Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show

Sep 17, 2019

Nhà văn Khải Đơn, tên thật là Phạm Lan Phương, chia sẻ về hành trình đi và trải nghiệm, tìm nguồn cảm hứng sống. Chọn nghề viết toàn thời gian và làm việc như một freelance đòi hỏi tính kỷ luật bản thân cao độ và những đánh đổi. Trước đây...


Sep 5, 2019

Tuấn Anh (Mike) Trần sáng lập Ticketbox, nền tảng bán vé trực tiếp 5 năm trước và biến nó thành một cái tên lớn có uy tín trong ngành. Sau một chặng đường dài, anh sẵn sàng cho mục tiêu lớn kế tiếp và đồng ý bán lại toàn bộ công ty cho Tiki, một nền...