Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show

Sep 19, 2018

Ngày 12.9.2018, Vntrip, nền tảng book khách sạn trực tuyến, chính thức mua lại Atadi, nền tảng book vé máy bay để hướng đến mục tiêu chinh phục thị trường du lịch nội địa. Cú bắt tay này nói lên điều gì về bức tranh thị trường Online Travel Agency?...


Sep 11, 2018

Những lưu ý khi phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Marketing tại Việt Nam. Làm sao để vươn ra thế giới? Cách làm đẹp hồ sơ cá nhân để trở nên hấp dẫn trong mắt nhà tuyển dụng quốc tế? Đâu là những lĩnh vực của Marketing dự kiến thu hút nguồn...


Sep 4, 2018

Startup khi gọi vốn từ nhà đầu tư phải trải qua quá trình Due Diligence trước khi chính thức nhận tiền. Rất nhiều vấn đề xảy ra trong quá trình này khiến thương vụ thất bại. Đâu là những lưu ý cho chủ doanh nghiệp trong việc chuẩn bị cho quá trình DD?...