Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jul 31, 2018

Chia sẻ của anh Nguyễn Mạnh Hùng, sáng lập Thái Hà Books về kinh doanh một sản phẩm đặc biệt: sách. Thị trường Việt Nam liệu có thiếu tác giả và dịch giả chất lượng cao?