Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Mar 1, 2021

Ngô Hoàng Gia Khánh, chàng trai ở độ tuổi 30 đang nắm giữ vị trí quan trọng trong một công ty có sức ảnh hưởng thuộc top của nền kinh tế Việt Nam. Đi kèm với chức vị hào nhoáng là những áp lực đè nặng lên cả sức khoẻ tâm lý lẫn thể chất. Những nguyên tắc nào khiến anh đưa ra những quyết định đúng đắn? Làm thế nào anh có thể cân bằng cảm xúc và lý trí để dẫn dắt những cộng sự của mình cùng phát triển? Những động lực nào khiến anh vươn mình thoát khỏi những khó khăn và liên tục tiến về phía trước? Cùng khám phá những câu chuyện, những chia sẻ đầy thú vị và chân thành từ Ngô Hoàng Gia Khánh. Phó Tổng Giám Đốc, Thành viên HĐQT của Tiki.