Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jan 29, 2021

Covid 19 đã làm nên một năm 2020 xáo trộn với những cuộc đào thải gay gắt, khi số lượng doanh nghiệp phá sản lên tới 6 con số. Còn những doanh nghiệp vẫn tồn tại trên thương trường là nhờ nắm giữ một chìa khóa, đó là Đổi mới sáng tạo. Trong đó theo các chuyên gia, kể từ năm 2021 muốn tồn tại thì đổi mới sáng tạo là điều kiện bắt buộc của các doanh nghiệp. Thậm chí, đối với lĩnh vực tài chính thì không đổi mới sẽ phải rời khỏi thị trường. Tại sao doanh nghiệp phải đổi mới sáng tạo hậu Covid 19? Và Doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu?