Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Mar 19, 2021

Sẽ ra sao nếu một ngày NTK Quách Thái Công không còn? Một câu hỏi không phải ai cũng dám hỏi, và không phải ai cũng sẽ đủ dũng cảm để trả lời. Cùng theo dõi cuộc trò chuyện đặc biệt giữa hai người đàn ông lịch lãm. Cuộc hội ngộ cách nhau gần 8 năm, ngần đó thời gian có thể tạo nên những chuyển biến như thế nào với một con người như NTK Quách Thái Công? Mời bạn cùng xem talkshow!