Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jul 27, 2018

Trò chuyện với anh Huỳnh Công Thắng, CEO của VICGO, công ty tư vấn chiến lược, xúc tiến thương mại.

Thắng là một người có thể coi là đã lăn lộn khá nhiều từ vai trò của một người khởi nghiệp cho đến một mentor. Anh hoạt động khá tích cực trong các dự án cộng đồng và mà gương mặt diễn giả, giám khảo quen thuộc của nhiều cuộc thi startup. Thắng chia sẻ quan điểm về các dự án, con người và hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Nếu các bạn đang khởi nghiệp, có thể gặp anh để tham khảo thử các góc nhìn và nghe phản biện. 

 

 

Đọc thêm về Thắng tại các link sau:

https://nguoitaigioi.com/huynh-cong-thang-nhan-vat-da-tai-dai-dien-gioi-startup-tre-va-cac-hoat-dong-ngoai-giao-quoc-te/

 

http://www.nguoitieudung.com.vn/huynh-cong-thang-khoi-nghiep-voi-tinh-than-ke-pha-binh-d61732.html

 

https://doanhnhansaigon.vn/khoi-nghiep/startup-huynh-cong-thang-tu-con-no-thanh-chuyen-gia-khoi-nghiep-1073068.html