Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jul 21, 2018

Theo một thống kê 2017, có khoảng 30 ngàn du học sinh Việt Nam tại Mỹ nhưng chỉ có 493 người được cấp visa H1B để ở lại đi làm. Trong khi con số này của các sinh viên từ các quốc gia khác rất cao. Làm thế nào để tìm việc sau khi tốt nghiệp? Cần chuẩn bị kế hoạch ra sao ngay từ khi còn sinh viên các năm đầu? Xây dựng mối quan hệ như thế nào? Công việc tư vấn chiến lược có những thử thách gì? Làm sao để khắc phục những điểm yếu để cạnh tranh với người bản xứ?

Cùng đến với chia sẻ của Dương Văn Linh, Chuyên gia tư vấn chiến lược cấp cao, PWC New York. Anh cũng là đồng sáng lập Career Pass Institute, tổ chức phát triển sự nghiệp cho cộng đồng du học sinh quốc tế. Xem thêm tại https://www.facebook.com/careerpassinstituteUSA/

Dương Văn Linh