Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Feb 9, 2021

Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số hay nhiều người gọi là tiền ảo, có những đợt tăng giá mạnh trong thời gian qua. Điều gì thật sự đang diễn ra? Có nên đầu tư vào tài sản này? Quan điểm của chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh.