Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


May 7, 2021

Cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa thầy Minh Niệm và Host Quốc Khánh về chủ đề những tổn thương tâm lý và phương pháp chữa lành. Chúng tôi hy vọng bạn có được những giây phút bình an trong tâm hồn sau khi theo dõi video.

Nếu bạn đang trải qua hoặc có những người xung quanh đang trải qua những nỗi đau về tâm lý. Xin hãy lan toả video để những kiến thức về chữa lành được biết đến nhiều hơn nữa. Vì mỗi chúng ta, ai cũng xứng đáng với sự bình an.

TQKS team.