Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jul 25, 2018

Một xu hướng đang dịch chuyển hiện nay tại Việt Nam: các thương hiệu ngày càng đầu tư vào các sản phẩm giải trí để làm thương hiệu, hay còn gọi là branded entertainment. Đâu là những điều cần lưu ý? Sử dụng KOL ra sao? Những rủi ro gì? Chiến thuật như thế nào cho hiệu quả?

 

Chia sẻ của anh Lê Tấn Thanh Thịnh, CEO NHP Entertainment và Founder, BrandBeats Music Marketing