Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Aug 8, 2018

Cho đến sáng ngày 8.8.2018, Vinacapital đã tuyên bố dừng đầu tư vào Ba Huân. Vụ việc này còn nhiều nội tình bên trong, nhưng đây là một case thú vị để giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là startup rút ra nhiều kinh nghiệm bổ ích. Làm thế nào để nhận tư vấn với ngân sách ít? Cần lưu ý gì khi ký hợp đồng?

Cùng lắng nghe quan điểm riêng của Luật sư Lâm Tuấn Minh, Ceo & Co- founder Lp Investment & Consulting, thành viên của tổ hợp LP Group.

 

Nghe lại trên:

iTunes: https://goo.gl/F2YcEQ
Spotify: https://goo.gl/9fSpm8

Đọc thêm về case tại 

https://news.zing.vn/cong-ty-ba-huan-keu-cuu-thu-tuong-muon-huy-hop-tac-voi-vinacapital-post866566.html

https://news.zing.vn/vinacapital-dung-dau-tu-vao-ba-huan-post866233.html