Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jun 29, 2020

Trong tập tiếp theo của The Book Sotry, Quốc Khánh sẽ giới thiệu đến các bạn quyển sách của tác giả Peter Vanham để tìm hiểu về hành trình trở thành CEO của 20 CEO thành công trên thế giới. Peter Vanhan đã đúc kết được công thức nào để có thể áp dụng trở thành CEO? Liệu có cần gien lãnh đạo hay không?

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT MEDIA
Email contact for production: quockhanh.tran@katmedia.vn

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow
Fanpage: https://facebook.com/thequockhanhshow
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/the-quoc-khanh-show/id1419543831
Spotify: https://goo.gl/9fSpm8

-----------------------------------
Our next program:
Chuyển Động 4.0: youtube.com/chuyendong40

#tqks #thequockhanhshow #katmedia #vlog #talkshow #livestream #thebookstory