Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jun 28, 2020

Tìm hiểu về nến Nhật hay công cụ nến Nhật hay biểu đồ nến nói chung trong phân tích kỹ thuật có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt được những thông tin: Giá sản phẩm trong quá khứ; Xu hướng giá trong tương lai; sức mua và sức bán của sản phẩm. Hiểu được cách đọc mô hình nến Nhật và phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư quyết định về việc mua/bán sản phẩm chứng khoán, forex, phái sinh hay bất cứ sản phẩm đang được giao dịch nào.

Khi phân tích biểu đồ công cụ nến Nhật bạn thấy có quá nhiều loại nến và khó hiểu? Hãy cùng xem video để làm rõ hướng dẫn xem biểu đồ nến nhé! Đây cũng là một video dành cho những nhà đầu tư mới tham gia học đầu tư chứng khoán.

Đăng ký tài khoản XTB tại: https://link.xtb.com/xw/uA852 Tìm hiểu về XTB: https://vn.xtb.com/vi/workshop-xstati...

Xem thêm tất cả các vlog về Đầu tư - Invest: https://www.youtube.com/playlist?list... [Vlog] Ep.69 Đầu tư crypto với 25 triệu! https://youtu.be/oWs4wiw4yRo [Vlog] Ep.68 Nên đầu tư gì với 200 triệu đồng? | The Quoc Khanh Show https://youtu.be/BlcbnKZDPBA [Vlog] Ep.64 - Nhà đầu tư cá nhân: nhìn gì về giá dầu? https://youtu.be/UOOlpYfi2yA [Vlog] Ep.62 - Mùa stay home: nên chọn mua cổ phiếu nào? https://youtu.be/n9HUAu1u5bE

#phântíchkỹthuật #thequockhanhshow #vlog #nếnnhật #côngcụnếnnhật #mcquockhanh

Nếu thấy hay, hãy bấm like, share và subscribe TQKS ban nhé ;) !

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT MEDIA
Email contact for production: quockhanh.tran@katmedia.vn

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow
Fanpage: https://facebook.com/thequockhanhshow
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/the-quoc-khanh-show/id1419543831
Spotify: https://goo.gl/9fSpm8

-----------------------------------
Our next program:
Chuyển Động 4.0: youtube.com/chuyendong40

#tqks #thequockhanhshow #katmedia #vlog #talkshow #livestream #thebookstory