Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jun 2, 2020

Bạn có thể đầu tư rủi ro vào sản phẩm crypto với 25 triệu và kỳ vọng lợi suất cao. Nhưng rủi ro sẽ là gì? Đăng ký tài khoản XTB tại: https://link.xtb.com/xw/uA852 Tìm hiểu về XTB: https://vn.xtb.com/vi/workshop-xstati... Nếu thấy hay, hãy bấm like, share và subscribe TQKS ban nhé ;) ! ----------------------------------- The Quoc Khanh Show 7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday Produced by KAT MEDIA Email contact for production: quockhanh.tran@katmedia.vn