Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


May 11, 2020

Hài kịch ứng tác là một trong những loại hình nghệ thuật mới được nhiều bạn trẻ yêu thích. Không kịch bản, không có ý tưởng, người diễn bất ngờ đưa ra lời thoại và tình huống liên tiếp sao cho tất cả là một mạch truyện. Kịch ứng tác kích thích tối đa khả năng sáng tạo và không bị giới hạn bởi bất kỳ một ràng buộc nào khi diễn. Cùng trao đổi với Vân Possilble chia sẻ kinh nghiệm của bạn ấy khi tham gia bộ môn này cũng như trải nghiệm 2 năm theo học ngành Media (học bổng Fulbright) tại Mỹ.

 

Nếu thấy hay, hãy bấm like, share và subscribe TQKS ban nhé ;) !
-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT MEDIA
Email contact for production: quockhanh.tran@katmedia.vn

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow
Fanpage: https://facebook.com/thequockhanhshow
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/the-quoc-khanh-show/id1419543831
Spotify: https://goo.gl/9fSpm8

-----------------------------------
Our next program:
Chuyển Động 4.0: youtube.com/chuyendong40.com

#tqks #thequockhanhshow #katmedia #vlog #talkshow #livestream #thebookstory