Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jul 31, 2018

Bình luận một vài tin đáng chú ý

- Chủ công ty đào tiền ảo Sky Mining lừa đảo và bỏ trốn

- Tai nạn kinh hoàng 13 người chết khi đón dâu

- Khánh thành toà nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81

- Chuỗi shop Concung vi phạm nguồn gốc hàng hoá

- Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng giữ quyền Bộ trưởng Bộ TTTT