Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Apr 28, 2020

Chào các bạn, chiến dịch ba chữ A do tổ chức VAN phát động nhằm nâng cao nhận thức về tự kỷ đã gây nhiều tranh cãi trong thời gian vừa qua. Khoan hẵng bàn đến ai đúng ai sai, chúng tôi nghĩ đây là một dịp tốt để chúng ta cùng tìm hiểu đúng về chứng tự kỷ, xoá bỏ những lầm tưởng và bắt đầu hành động để đem lại những hỗ trợ cần thiết cho người tự kỷ.

 

Nếu thấy hay, hãy bấm like, share và subscribe TQKS ban nhé ;) !
-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT MEDIA
Email contact for production: quockhanh.tran@katmedia.vn

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow
Fanpage: https://facebook.com/thequockhanhshow
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/the-quoc-khanh-show/id1419543831
Spotify: https://goo.gl/9fSpm8

-----------------------------------
Our next program:
Chuyển Động 4.0: youtube.com/chuyendong40.com

#tqks #thequockhanhshow #katmedia #vlog #talkshow #livestream #thebookstory