Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Mar 31, 2020

TQKS_Talkshow] - Giá vàng mùa đại dịch: Chiến lược nào là hợp lý?
Talkshow livestream mới nhất của TQKS, xem ngay tại:
https://youtu.be/5QrFzThPIgU

Dưới tác động của dịch bệnh, vàng đã có lúc chạm đỉnh chưa từng có. Thế nhưng, vàng liệu đã chạm đến đỉnh cao nhất và sẽ quay đầu? Hay thực sự sẽ chinh phục các mốc giá mới? Trò chuyện cùng chuyên gia Phan Dũng Khánh để tìm câu trả lời...

Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của XTB Vietnam. Bạn nào quan tâm mở tài khoản đầu tư vui lòng truy cập vào:
https://link.xtb.com/xw/uA852

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday and Thursday
Được sản xuất bởi KAT MEDIA

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow
Fanpage: The QUOC KHANH SHOW
Liên hệ sản xuất qua email: quockhanh.tran@katmedia.vn

-----------------------------------
Cùng đơn vị sản xuất:
Chuyển Động 4.0: youtube.com/chuyendong40.com

#tqks#thequockhanhshow#katmedia #xtb #xtbvietnam #vang
#giavang #phandungkhanh