Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Mar 28, 2020

Gói cứu trợ 2.000 tỷ USD của Mỹ là một trong những động thái cho thấy nỗ lực của ông Trump trong việc "cứu vãn nền kinh tế". Tuy nhiên, gói cứu trợ này gây nên những lo ngại liên quan đến việc chính phủ nước này sẽ tiếp tục phải "vay" tiền. Đẩy mức nợ công đã cao nay còn cao hơn. ----------------------------------- The Quoc Khanh Show Được sản xuất bởi KAT Media Website: https://thequockhanhshow.com

Youtube: https://youtube.com/thequockhanhshow

Fanpage: facebook.com/thequockhanhshow

Liên hệ sản xuất qua email: quockhanh.tran@katmedia.vn

#2000tyUSD # kinhteMy