Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Mar 26, 2020

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, nơi mà hoạt động giao tiếp đã và đang dần chuyển qua nền tảng công nghệ. Vậy nên, việc tranh luận online là không thể nào tránh khỏi. Tuy vậy, số đông người Việt vẫn chưa thực sự có kỹ năng tranh luận. Hãy cùng xem góc nhìn của chúng tôi về việc làm sao để trở thành một Anh hùng bàn phím văn minh nhé. ----------------------------------- The Quoc Khanh Show Được sản xuất bởi KAT Media Website: https://thequockhanhshow.com Youtube: https://youtube.com/thequockhanhshow Fanpage: facebook.com/thequockhanhshow Liên hệ sản xuất qua email: quockhanh.tran@katmedia.vn