Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Feb 28, 2020

Sống trong kỷ nguyên số, chúng ta thường tự hào rằng mình có thể nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng và tức thời. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, có những công cụ của truyền thông được tạo ra nhằm dẫn dắt tư duy quần chúng, mà một trong số đó chính là Fake News hay còn gọi là tin giả. Trong tập này, chúng tôi cùng bạn phân tích và đưa ra một vài cách nhận biết Fake News, hi vọng rằng mỗi chúng ta đều có thể tìm được những nguồn thông tin chính xác, tránh việc cảm xúc bị dẫn lối bởi ngôn từ.