Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Feb 27, 2020

Dành cho bạn nếu quan tâm đến Etoro và muốn mở tài khoản để giao dịch: http://bit.ly/2P3VTU3 Disclaimer: AFSL491139. Rủi ro cao về vốn. CFD sử dụng đòn bẩy có thể rủi ro làm mất số vốn của bạn. Vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu rõ các rủi ro này. Qua quá nhiều cơn trồi sụt giá, liệu thị trường Crypto còn là một "địa điểm" đáng để đầu tư? Có thể kỳ vọng mức lợi nhuận bao nhiêu khi đầu tư vào thị trường này? Cùng chúng tôi điểm qua một vài điểm đáng chú ý của thị trường Crypto, vốn đầy rủi ro nhưng cũng hứa hẹn nhiều tiềm năng sinh lời.