Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Feb 26, 2020

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do corona virus gây ra vẫn đang trong trạng thái rất khó lường. Số ca nhiễm bệnh và tử vong vẫn tăng lên mỗi ngày tại Trung Quốc. Tuy nhiên, những biện pháp nhằm giải quyết tình trạng bệnh dịch vẫn chỉ mang tính tạm thời khi mà nguyên nhân chính dẫn tới sự bùng phát vẫn chưa được làm rõ. Có nhiều nguồn thông tin giải thích cho khởi nguồn của virus Covid-19. Hãy cùng chúng tôi điẻm lại các tin tức và thông tin để tìm ra nguyên nhân