Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Feb 24, 2020

Chào mừng năm mới Canh Tý 2020, năm khởi đầu của thập kỷ mới đầy thành công và sáng tạo. Trong đó, sáng tạo là một tố chất mà bạn cùng doanh nghiệp phải có để vượt trội hơn các đối thủ. Nhưng làm như thế nào để sáng tạo? Sáng tạo là kỹ năng bẩm sinh hay có thể luyện tập được? Có thể làm gì độc đáo hơn trong từng công việc đời sống hằng ngày? Cùng xem số năm mới của The Quoc Khanh show để đón chào năm mới đầy hứng khởi và sáng tạo.

--------

The Quoc Khanh Show