Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Sep 17, 2019

Nhà văn Khải Đơn, tên thật là Phạm Lan Phương, chia sẻ về hành trình đi và trải nghiệm, tìm nguồn cảm hứng sống. Chọn nghề viết toàn thời gian và làm việc như một freelance đòi hỏi tính kỷ luật bản thân cao độ và những đánh đổi. Trước đây từng là một nhà báo, Khải Đơn bày tỏ quan điểm về tin giả và kỹ năng media literacy, tạm dịch là kỹ năng học và hiểu về truyền thông, một kỹ năng cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên công nghệ thông tin và mạng xã hội.