Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Sep 5, 2019

Tuấn Anh (Mike) Trần sáng lập Ticketbox, nền tảng bán vé trực tiếp 5 năm trước và biến nó thành một cái tên lớn có uy tín trong ngành. Sau một chặng đường dài, anh sẵn sàng cho mục tiêu lớn kế tiếp và đồng ý bán lại toàn bộ công ty cho Tiki, một nền tảng ecommerce hàng đầu Việt Nam. Đâu là những bài học của quá trình khởi nghiệp mà anh rút ra? Làm thế nào để phát triển một ý tưởng khởi nghiệp thành công? 

Hãy đến với podcast số 25 của The Quoc Khanh Show qua phần chia sẻ của Tuấn Anh.