Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Mar 13, 2019

Văn Đinh Hồng Vũ, Sáng lập & CEO của ứng dụng Elsa chia sẻ về mơ ước của cô giúp người học tiếng Anh cải thiện phát âm. Elsa vừa gọi được vòng vốn Series A 7 triệu USD từ Gradient Ventures của Google. Ứng dụng được đánh giá cao và hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ. Bài toán đặt ra cho Elsa là gì? Vũ đã bắt đầu mọi thứ ra sao? Làm thế nào để tạo ra công nghệ độc quyền sử dụng AI?

 

Tham khảo thêm về Vũ và Elsa

https://tuoitre.vn/startup-viet-goi-von-thanh-cong-7-trieu-usd-tai-my-20190227093519561.htm

https://techcrunch.com/2018/03/06/elsa-raises-3-2m-for-its-a-i-powered-english-pronunciation-assistant/