Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Sep 19, 2018

Ngày 12.9.2018, Vntrip, nền tảng book khách sạn trực tuyến, chính thức mua lại Atadi, nền tảng book vé máy bay để hướng đến mục tiêu chinh phục thị trường du lịch nội địa. Cú bắt tay này nói lên điều gì về bức tranh thị trường Online Travel Agency? Những lưu ý khi cân nhắc lời đề nghị sáp nhập của đối thủ? Thị trường OTA có tiềm năng và thử thách ra sao? Quan điểm của anh Nguyễn Văn Phong, Nhà sáng lập Atadi.vn