Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Sep 4, 2018

Startup khi gọi vốn từ nhà đầu tư phải trải qua quá trình Due Diligence trước khi chính thức nhận tiền. Rất nhiều vấn đề xảy ra trong quá trình này khiến thương vụ thất bại. Đâu là những lưu ý cho chủ doanh nghiệp trong việc chuẩn bị cho quá trình DD? Lưu ý khi DD về mặt pháp lý? Quan điểm của Luật sư Lâm Tuấn Minh, CEO LP Investments & Consulting, thành viên tổ hợp LP Group.