Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Aug 27, 2018

Trò chuyện với Nguyễn Thế Luân (Kent Nguyen), CTO của Triip.me về ICO, Crytocurrency, và ứng dụng công nghệ blockchain vào cuộc sống. Triip.me là một nền tảng giúp người đi du lịch kết nối và book tour với những thổ địa ở khắp nơi trên thế giới. Triip.me đang cố kế hoạch tung ra đồng Triip Miles để gia tăng lợi ích cho khách hàng, đối tác và tham vọng thay đổi việc thanh toán giao dịch của toàn hệ sinh thái ngành du lịch.

Tìm hiểu thêm về kế hoạch ICO của Triip.me tại:

https://ico.triip.me/