Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Aug 10, 2018

Chia sẻ cởi mở của Lê Đình Hiếu, Co-Founder & CEO của GAP Institute, học viện đào tạo tư duy và kỹ năng cho bạn trẻ, Forbes Vietnam 30Under30 2016, Cố vấn UNESCO CEP về giáo dục. Những thử thách lớn nhất của việc rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và thực tế công việc là gì? Giáo dục Khai phóng có là giải pháp? Đâu là giải pháp cho người trẻ?

Nghe lại trên:

Itunes: https://goo.gl/F2YcEQ
Spotify: https://goo.gl/9fSpm8