Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Nov 8, 2020

Vlog hân hạnh được tài trợ bởi đối tác NextPro, sàn đấu thầu online cung cấp giải pháp đầu thầu minh bạch, cạnh tranh công bằng và mang lại hiểu quả chi phí! Cũng trải nghiệm miễn phí dịch vụ của NextPro tại: https://nextpro.io/ Trong công việc, ai cũng mong làm sao để ghi điểm trong mắt sếp. Nhưng phải ghi điểm như thế nào để không gây phản ứng ngược. Hy vọng các bạn xem TQKS sẽ tìm ra được câu trả lời như biên tập của Kat sau khi nghe những chia sẻ từ anh Quốc Khánh.