Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Nov 1, 2020

Cám ơn các bạn đã xem video và nếu muốn ứng tuyển 2 vị trí trên vui lòng gửi email về địa chỉ: ha.nguyen@katmedia.vn quockhanh.tran@katmedia.vn Tiêu đề email: [Vị trí ứng tuyển] - Họ và tên —— 1. Content Creator: - Người viết kịch bản, khai thác nhân vật, làm nội dung cho các talkshow, bài viết, phóng sự truyền hình về các chủ đề đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển bản thân... - Có kinh nghiệm/ yêu thích viết lách - Mong muốn gắn bó, đồng hành cùng team - Ưu tiên đọc hiểu, giao tiếp tiếng Anh. 2. Senior Video Editor: - Dựng talkshow, vlog, video doanh nghiệp... - Sử dụng Adobe Premiere, Photoshop - Ưu tiên có kỹ năng quay cơ bản “Mình không tìm nhân viên để sai bảo, nói gì nghe đó, mà tìm bạn đồng hành để cùng xây dựng một cái gì đó lâu dài cùng nhau.” - Quốc Khánh-