Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Nov 1, 2020

Vlog hân hạnh được tài trợ bởi đối tác NextPro, sàn đấu thầu online cung cấp giải pháp đấu thầu minh bạch, cạnh tranh công bằng và mang lại hiệu quả chi phí! Ghé thăm website ngay để trải nghiệm dịch vụ đấu thầu online miễn phí! Trong môi trường làm việc, sẽ không tránh khỏi những tình huống bị đối tác "ngỏ ý". Nếu là bạn, bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Cùng nghe anh Quốc Khánh chia sẻ cách để đối diện với những lời ngỏ ý này nhé!