Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Aug 2, 2018

- Trứng gà có làm tăng cholesterol?

- Trà sữa có chứa sữa? Trà sữa nguy hiểm chỗ nào?

- Đạm thực vật và động vật có gì khác?

- Ăn ở ngoài thì làm sao để hạn chế rủi ro về sức khoẻ?

Trao đổi với chị Giang Thuý Minh, Tiến sĩ Khoa học Thực phẩm và Dinh Dưỡng, Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực Phẩm, Đại học Hoa Sen.