Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Sep 11, 2020

Thành phố Thủ Đức xây dựng sẽ tạo nên những cơ hội cho cả người dân, thị trường và kinh doanh. Nhưng về quy hoạch chúng ta sẽ cần làm gì để thu được: nhân lực và: vật lực!

*Đây là bản reup từ cuộc trò chuyện trực tiếp giữa MC Quốc Khánh và Chuyên gia kiến trúc đô thị KTS. Ngô Viết Nam Sơn.

#thanhphothuduc #ngovietnamson #thequockhanhshow #thanhphophiadong #mcquockhanh Nếu thấy bổ ích, hãy bấm like, share và subscribe TQKS bạn nhé ;) !

Subscribe kênh The Quoc Khanh Show:
http://bit.ly/subscribe-TQKS
-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT MEDIA
Email contact for production: quockhanh.tran@katmedia.vn

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow
Fanpage: https://facebook.com/thequockhanhshow
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/the-quoc-khanh-show/id1419543831
Spotify: https://goo.gl/9fSpm8