Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Aug 27, 2020

Đầu tư bất động sản mùa COVID - 19 (P1) | The Quoc Khanh Show Mùa dịch - nhiều người kỳ vọng giá bất động sản đi xuống. Đúng hay sai? Có nên đầu tư bất động sản ở giai đoạn hiện tại?

Nếu thấy bổ ích, hãy bấm like, share và subscribe TQKS bạn nhé ;) !

#batdongsanmuacovid #covid19 #batdongsan

Subscribe kênh The Quoc Khanh Show:
http://bit.ly/thai-pham-sub-confirmation
-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT MEDIA
Email contact for production: quockhanh.tran@katmedia.vn

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow
Fanpage: https://facebook.com/thequockhanhshow
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/the-quoc-khanh-show/id1419543831
Spotify: https://goo.gl/9fSpm8

-----------------------------------
Our next program:
Chuyển Động 4.0: youtube.com/chuyendong40

#tqks #thequockhanhshow #katmedia #vlog