Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Aug 25, 2020

Dòng vốn ngoại đang chảy như thế nào trong thị trường chứng khoán Việt Nam? Để nhận định thị trường chứng khoán hiện tại, có lẽ không bao giờ chúng ta được bỏ qua yếu tố nhà đầu tư nước ngoài. Với những con số khổng lồ có thể tạo nên những tác động về mặt tài chính lẫn tâm lý của giới đầu tư cổ phiếu.

Nếu thấy bổ ích, hãy bấm like, share và subscribe TQKS bạn nhé ;) !

Subscribe kênh The Quoc Khanh Show:
http://bit.ly/thai-pham-sub-confirmation
-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT MEDIA
Email contact for production: quockhanh.tran@katmedia.vn

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow
Fanpage: https://facebook.com/thequockhanhshow
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/the-quoc-khanh-show/id1419543831
Spotify: https://goo.gl/9fSpm8

-----------------------------------
Our next program:
Chuyển Động 4.0: youtube.com/chuyendong40

#tqks #thequockhanhshow #katmedia #vlog