Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Aug 20, 2020

Cuộc đua vaccine phòng chống Covid19 vẫn đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu sâu một chút về vaccine nói chung và vaccine Covid 19 nói riêng. Các thông tin, bài báo đề cập đến trong video sẽ được trích nguồn đầy đủ phía dưới. Các bạn có thể nhấp vào các link bên dưới để tìm hiểu thêm. https://www.independentsciencenews.org/commentaries/a-proposed-origin-for-sars-cov-2-and-the-covid-19-pandemic/ https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04436471?term=GAMALEYA+RESEARCH+INSTITUTE&draw=3&rank=11 https://www.acsh.org/news/2020/06/11/clinical-trial-success-rates-phase-and-therapeutic-area-14845 https://vnexpress.net/chia-khoa-giup-nga-can-dich-trong-cuoc-dua-vaccine-4146092.html?fbclid=IwAR1IrM4oCQKRq1VLUHEAUfWtoscII0TUwXXOMu0sNk-CNZdLfXnusokU4Xg https://www.globaltimes.cn/content/1194850.shtml https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/30/opinion/coronavirus-covid-vaccine.html Netflix original show: Explained: Coronavirus

 

#covid19 #sputnikV #vaccine #russian

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT MEDIA
Email contact for production: quockhanh.tran@katmedia.vn

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow
Fanpage: https://facebook.com/thequockhanhshow
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/the-quoc-khanh-show/id1419543831
Spotify: https://goo.gl/9fSpm8

-----------------------------------
Our next program:
Chuyển Động 4.0: youtube.com/chuyendong40

#tqks #thequockhanhshow #katmedia #vlog