Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Aug 7, 2020

Với giá vàng, rõ ràng, khi một sản phẩm liên tiếp đạt tới những vùng đỉnh mới, sẽ khó tránh những suy nghĩ liên quan đến việc có nên đầu tư vào sản phẩm này hay không? Chúng sẽ còn lên cao nữa chứ? Giữa rất nhiều câu hỏi đó, hôm nay mình mong có thể cập nhật cho các bạn những thông tin xung quanh việc mua vàng trong cơn sốt hiện tại, và trả lời cho câu hỏi có nên đầu tư theo xu hướng thị trường hay không?

Đăng ký tài khoản XTB tại: https://link.xtb.com/xw/uA852 Tìm hiểu về XTB: https://vn.xtb.com/vi/workshop-xstation-5

 

 

Nếu thấy hay, hãy bấm like, share và subscribe TQKS ban nhé ;) !
-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT MEDIA
Email contact for production: quockhanh.tran@katmedia.vn

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow
Fanpage: https://facebook.com/thequockhanhshow
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/the-quoc-khanh-show/id1419543831
Spotify: https://goo.gl/9fSpm8

-----------------------------------
Our next program:
Chuyển Động 4.0: youtube.com/chuyendong40

#xtb #muavang #giavang #dautuvang
#tqks #thequockhanhshow #katmedia #vlog