Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show


Jul 30, 2020

Ngoại hối là 1 thị trường khó để đầu tư, nhưng lại là một mỏ vàng cho những ai biết khai thác. TQKS xin mời các bạn cùng xem video talkshow giữa MC Quốc Khánh và khách mời anh Nguyễn Tôn Thái Hoàng, để trao đổi rõ hơn về những câu hỏi mà nhiều người đang thắc mắc khi đầu tư vào thị trường Forex. Dành cho các bạn quan tâm đến việc đầu tư, tìm hiểu về sàn XM: https://www.xm.com/gw.php?gid=163848

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT MEDIA
Email contact for production: quockhanh.tran@katmedia.vn

Website: https://thequockhanhshow.com/
Youtube: http://youtube.com/thequockhanhshow
Fanpage: https://facebook.com/thequockhanhshow
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/the-quoc-khanh-show/id1419543831
Spotify: https://goo.gl/9fSpm8

-----------------------------------
Our next program:
Chuyển Động 4.0: youtube.com/chuyendong40

#tqks #thequockhanhshow #katmedia #vlog #talkshow #livestream #thebookstory