Preview Mode Links will not work in preview mode

The Quoc Khanh Show

Aug 7, 2020

Với giá vàng, rõ ràng, khi một sản phẩm liên tiếp đạt tới những vùng đỉnh mới, sẽ khó tránh những suy nghĩ liên quan đến việc có nên đầu tư vào sản phẩm này hay không? Chúng sẽ còn lên cao nữa chứ? Giữa rất nhiều câu hỏi đó, hôm nay mình mong...


Aug 4, 2020

*Video được reup từ buổi livestream. Trở thành nhà giao dịch tài chính, hay còn gọi là Trader, đang là một xu thế ngành nghề mới trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt trong bối cảnh giới trẻ đang muốn tìm kiếm một công việc có thể làm từ xa, có thể...


Jul 31, 2020

Tìm hiểu thêm về cổ phiếu quốc tế sẽ cho nhà đầu tư Việt Nam thêm cơ hội, bên cạnh cổ phiếu trong nước. Đăng ký giao dịch tại ETORO: https://etoro.tw/2AUK66u

 

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT...


Jul 30, 2020

Ngoại hối là 1 thị trường khó để đầu tư, nhưng lại là một mỏ vàng cho những ai biết khai thác. TQKS xin mời các bạn cùng xem video talkshow giữa MC Quốc Khánh và khách mời anh Nguyễn Tôn Thái Hoàng, để trao đổi rõ hơn về những câu hỏi mà nhiều...


Jul 30, 2020

Đâu là chiến lược đầu tư dài hạn vào cổ phiếu Mỹ. Liệu có khác với thị trường Việt Nam. Đăng ký giao dịch tại ETORO: https://etoro.tw/3hmlinz

 

-----------------------------------
The Quoc Khanh Show
7:00 PM on Tuesday, Thursday and Friday
Produced by KAT MEDIA
Email contact for...